6 Ekim 2011 Perşembe

UYARI

Bu sayfada yer alan yazıların gerek kaleme alınışı gerekse yayınlanmasında bir düzene uygun olarak hareket edilmemiştir. Yazılar, kişisel gereksinime yada merakıma göre oluşturulmuş olup sizlerle beklemeden paylaşmak için bir sıralama yapmak endişesine saplanmadan yayınlanmıştır. Ayrıca sayfanın yapısı gereği tüm yazıları birden görmek yada belirli başlık altında aramak olanağı yoktur. Yada varsa benim bilgisayar bilgim buna yetmemiştir. Bu nedenle, gerek HMK gerekse YTTK ile ilgili olarak aradıklarınızı sayfanın sağ kenarında bulunan ve yazıların yayınlandığı ayları gösteren bölümü tıklayarak yaparsanız, sayfanın ilk açılışında görmediğiniz yazıları da görebilirsiniz. Elbette, daha kolay bir sayfa düzeni bilen varsa ve yardım ederse sevinirim.
Saygılarımla
Av. Ender DEDEAĞAÇ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder