15 Ocak 2013 Salı

29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Ücret Tarifeleri ve Düşündürdükleri


Av. Ender Dedeağaç

29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin “yargı yerleri ile icra iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya parayla değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret” başlığını taşıyan ikinci bölüme baktığımda ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 2640 Lira ücret belirlendiğini görmekteyim.

Bu ücretin kaç yıllık emeğin karşılığı olarak edinilen bilginin sonucunda oluşturulan hukuki yardım için ödendiğini ve de bir ağır ceza davasının kaç yıl sürdüğünü tartışmak istemiyorum.

Benim asıl tartışmak istediğim konu söz konusu tarife ile CMK ücret tarifesi arasındaki içindeki tutarsızlıklardır.

Büronuza gelerek ağır cezalık bir işten dolayı sizden hukuki yardım talep eden kişiyle bir anlaşma imzalamamış iseniz, yargılamanın sonunda, size en az 2640 Lira ödemesi gerekir. Bunu ödemez ise yargı yolu ile bu ücrete hak kazanabilirsiniz.

Söz konusu ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan davaya ait hukuki yardım için vatandaş size başvurmak yerine CMK merkezlerine başvurursa, CMK’dan davayı takip edecek olan avukat 561 TL ücrete hak kazanacaktır. Eğer vatandaş CMK hak kazanamayacak biri ise ya da daha sonra ödemeyle yükümlü tutulacak idiyse 2640 TL yerine, 561 TL’yi devlete ödeyecektir. Aradaki uçurumun boyutlarını söylemeye gerek bile duymuyorum. Ancak, mesleğe yeni giren pek çok meslektaşımın CMK’dan iş aldığını ve onunla yaşamını sürdürmeye çalıştığını ben gibi herkes de bilmektedir. O zaman ister istemez kuyumcu terazisinde tartılmış gibi 561 TL ücret saptayan tarifenin hazırlayıcılarının aradaki bu farkı nasıl açıklayacağını da merak ettiğimin bilinmesini istemekteyim.

Bu çelişki asgari ücret tarifesi ile CMK ücret tarifesi arasında oluşmuştur. Ancak çelişki bununla da bitmemektedir. Eğer CMK’dan yardım talep eden kişi, ilk derece mahkemesinde yardım talep etmeyip, daha sonra yani kanunyolu aşamasında yardım talep edecekse, bu iş için kendisine hukuki yardım yapan avukata CMK ödeneğinden 630 TL ödenecektir.

Düşünebiliyor musunuz, kanun yolu da dahil olmak üzere bir işi başından sonuna kadar takip edeceksiniz 561 TL para alacaksınız, buna karşılık sadece en son aşama olan kanunyolunda Yargıtay duruşmasına katılacaksınız 630 TL para alacaksınız. Bunun neresi adil?

Gene CMK tarifesine göre, eğer sadece soruşturma aşamasında hukuki yardım vermişseniz, 182 TL ücrete hak kazanmış olacaksınız. Yukarıda da dediğim gibi bu ücret de kuyumcu terazisinden çıkmış. Ne 150 TL, ne 180 TL; 182 TL. Söz konusu bu ücret CMK kanalıyla asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalardan alınan 310 TL ücretin yarısından fazla. Kuruşlandırma yapılırken kuyumcu terazisi kullanan yetkililer davanın başlaması, bitmesi, duruşma kapılarının önünde beklenmesi, gece yarılarına kadar dilekçe yazılması gibi unsurları değerlendirirken nasıl bir terazi kullanmışlardır diye merak etmiştim.

Rekabet yasağı var iken rekabet yasağını uygulamayan, rekabetle tanıtım arasındaki farkı işletmeyen, genç meslektaşın kendisini, kazandığı davaları, hukuk aleminde yapmış olduğu fikri çalışmaları kamuoyuna tanıtmasına izin vermeyen bu nedenle genç meslektaşları, rekabet yasağı tanımayan, dilediğince reklam yapan, iş bulabilmek için piyasanın tüm koşullarını zorlayan, büyük bürolara mahkum eden, il barolarımız ve Barolar Birliği’miz bu çelişkiyi nasıl yorumlamaktadır diye de ayrıca merak etmekteyim.