7 Temmuz 2014 Pazartesi

BELİRSİZ ALACAK VE KISMİ DAVA İLE İLGİLİ İKİ YARGITAY KARARI

Yargıtay 11 Hukuk Dairesi’nin 31.03.2014 gün ve 2013/18097 E 2014 / 6300 K sayılı kararı ile Yargıtay 22 Hukuk Dairesi’nin 11.02.2014 gün 2014/442E 2014/2051K sayılı kararını okumanızı önermekteyim.

Yaz tatili başlamadan ve unutmadan hiç olmazsa haber olarak paylaşmayı daha sonra ise olumlu bulduğum ve sonucuna katıldığım her iki kararı aklım erdiğince değerlendirmeyi düşünmekteyim.