2 Mayıs 2012 Çarşamba

BİR SORUNUN CEVABI

Geçenlerde bana gelen bir soruyu sizlerle paylaşmış ve davacı taraf kendi aleyhine gelişen davada “dava giderini” karşılamaz ise ne olabilir olayına çözüm aranması gerektiğini belirtmiştim. 3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 45/4 maddesi bu sorunu çözmüş ve taraflardan biri gider avansına ilişkin yükümlüğünü yerine getirmez ise diğer tarafın bu yükümlülüğü yerine getirebileceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu yönetmelik maddesinde, bu avansın yatırılması için bir süre verilmesine dair hüküm yoksa da, böyle bir süre verilmesi hayatın olağan akışına uygun olacağından ötürü uygulamada süre verileceğine de inanmaktayız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder