27 Temmuz 2015 Pazartesi

BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILABİLİR

Av Ender DEDEAĞAÇ

26 Ocak 2012 tarihinde “HMK ve Zamanaşımı İtirazı” konulu yazımı bu blogda sizlerle paylaşırken, bozmadan sonra ıslah olup olmayacağını kendime sormuş, ancak YİBBGK 4.2.1948 gün ve 1944/10 1948/3 K sayılı kararı nedeni ile olumsuz sonuca ulaşmıştım.

Söz konusu yazıda, konunun bozma kararının içeriğine göre değerlendirilmesi gerektiği yolundaki düşüncemi de sizlerle paylaşmıştım.

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 12.03.2013 gün ve 2015/2911 E 2015/4657 K sayılı kararında da aynı tartışmanın yapıldığını ve YİBBGK kararının doğru değerlendirilmesi halinde, bozmadan sonra bazı hallerde ıslah yapılacağının belirtildiğini gördüm. Yargıtay 10.Hukuk Dairesi bu kararında, bozmadan sonra, yargılamaya tahkikat aşamasından önceki bir aşamada başlanacak ise yani henüz tahkikat bitti demek mümkün değil ise, bozmadan sonra ıslahın mümkün olduğunu ifade etmektedir. HMK 176/1.maddesine göre, ıslah, tahkikat bitinceye kadar yapılabilecek ise, dairenin bu kararı kanımca doğrudur.

(Söz konusu karar, Karamercan Hukuk Bürosu tarafından internet ortamında yayınlanmıştır.)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder